Ερώτηση: Κάθε φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, καθαρού βάρους έκαστο:

 • 1) 6 kg.
  2) 8 kg.
  3) 10 kg.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη
  2) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
  3) Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη την κίνηση των φορτωμένων φορτηγών αυτοκινήτων στις στροφές:

 • 1) Ο όγκος, το είδος και το βάρος του φορτίου.
  2) Η μείωση της ταχύτητας του φορτηγού.
  3) Οι κατάλληλοι χειρισμοί του οδηγού.

Ερώτηση: Πώς μπορείτε σε ένα μεγάλου μήκους και απότομο κατήφορο να εκμεταλλευτείτε κατά τον καλύτερο τρόπο την επίδραση φρεναρίσματος του κινητήρα:

 • 1) Με το να επιλέξετε έγκαιρα υψηλότερη σχέση στο κιβώτιο.
  2) Με το να επιλέξετε έγκαιρα χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο.
  3) Με το να τοποθετήσετε έγκαιρα το μοχλό στη νεκρά.

Ερώτηση: Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:


 • 1) Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.
  2) Τα οχήματα συνολικού βάρους που δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους.
  3) Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων στο σύστημα μεταδόσεως κινήσεως:

 • 1) Επιτρέπει την προοδευτική σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του κινητήρα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.
  2) Μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ των στροφών του κινητήρα και των στροφών του κινητήριου άξονα και κατά συνέπεια των τροχών.
  3) Μεταφέρει τη δύναμη του ζεύγους πινιόν-κορώνας στους τροχούς επιτρέποντας σε αυτούς να έχουν διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:


 • 1) Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
  3) Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση: Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 3.500 kg πρέπει να γίνεται στα ΚΤΕΟ κάθε :


 • 1) Ένα (1) χρόνο
  2) Δύο (2) χρόνια
  3) Έξι (6) μήνες

Ερώτηση: Ποιος τρόπος οδηγήσεως είναι ιδιαίτερα οικονομικός και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος:

 • 1) Έγκαιρη αλλαγή της σχέσεως στο κιβώτιο ταχυτήτων με την αμέσως μεγαλύτερη.
  2) Οδήγηση εξαντλώντας τον αριθμό στροφών για κάθε σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων.
  3) Έγκαιρο ανέβασμα της σχέσεως στο κιβώτιο ταχυτήτων μόλις αρχίζει ανηφόρα.

Ερώτηση: Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
  2) Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
  3) Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.