Ερώτηση: Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

 • 1) Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.
  2) Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
  3) Tην πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός αρθρωτού οχήματος αποτελούμενο από διαξονικό ρυμουλκό και τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 40.000 kg.
  2) 38.000 kg.
  3) 44.000 kg.

Ερώτηση: Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:


 • 1) Αλλάζετε λωρίδα.
  2) Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.

Ερώτηση: Στα σήματα επισημάνσεως των κινδύνων μεταφοράς επικινδύνων υλών, ο πρώτος αριθμός φανερώνει:

 • 1) Τον κύριο κίνδυνο.
  2) Δευτερεύοντες κινδύνους.

Ερώτηση: Σε ένα ελαστικό που φέρει ως ένδειξη 12.00 R 20 154/149 L, η ένδειξη 149 σημαίνει:

 • 1) Τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία το ελαστικό μπορεί να αντέξει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
  2) Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέχει το ελαστικό όταν είναι μονό.
  3) Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέξει το ελαστικό, όταν ο τροχός φέρει διπλά ελαστικά.

Ερώτηση: Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως το μήκος ακινητοποιήσεως:

 • 1) Από το μήκος και βάρος του οχήματος και την πίεση που ασκείται στον ποδομοχλό των φρένων.
  2) Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού, την κατάσταση των φρένων, την πίεση στον ποδομοχλό φρένων, την κατάσταση των ελαστικών, την επιφάνεια και κατάσταση του οδοστρώματος (βρεγμένο κλπ.).
  3) Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού και την ταχύτητα του ανέμου.

Ερώτηση: Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:

 • 1) Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.
  2) Ότι η λίπανση είναι κανονική.
  3) Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ερώτηση: Όταν ένα φορτηγό πάθει βλάβη εντός κατοικημένης περιοχής σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:

 • 1) Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.
  2) Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.
  3) Σε απόσταση το πολύ 20 m.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 80 km/h.
  2) 70 km/h.
  3) 90 km/h.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού φορτηγού που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 16.000 kg.
  2) 18.000 kg.
  3) 19.000 kg.