Ερώτηση: Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού ρυμουλκούμενου οχήματος, για εθνικές μεταφορές είναι:

 • 1) 16.000 kg.
  2) 19.000 kg.
  3) 20.000 kg.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
  3) Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση: Όταν οδηγείτε επί πολύ χρόνο σε έναν αυτοκινητόδρομο μπορεί να νοιώθετε κουρασμένοι. Η καλύτερη συμπεριφορά στην περίπτωση αυτή είναι:

 • 1) Ανοίξτε το ραδιόφωνό σας, μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωσή σας.
  2) Βεβαιωθείτε ότι το όχημα έχει καλό εξαερισμό και εάν είναι απαραίτητο σταματήστε σε μια περιοχή σταθμεύσεως και περπατήστε.
  3) Αυξήστε την ταχύτητα για να μειώσετε το χρόνο του ταξιδιού.

Ερώτηση: Σε αυτοκινητόδρομους με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:

 • 1) Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  2) Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  3) Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:


 • 1) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.
  2) Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
  3) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 25.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την κατάσταση του οδοστρώματος, όταν αρχίζει να βρέχει και ιδιαιτέρως μετά από μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας:

 • 1) Το στρώμα γλίτσας στην αρχή της βροχής δεν είναι επικίνδυνο.
  2) Το στρώμα γλίτσας στην αρχή της βροχής είναι επικίνδυνο.
  3) Το στρώμα γλίτσας δεν επηρεάζει την πρόσφυση των ελαστικών.

Ερώτηση: Διαπιστώνεται ότι ο πετρελαιοκινητήρας του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. Ποια από τις τρεις παρακάτω μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

 • 1) Υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
  2) Χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
  3) Κακή λειτουργία του εγχυτήρα καυσίμου (μπεκ).

Ερώτηση: Αρθρωτό όχημα είναι:

 • 1) Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
  2) Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
  3) Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Ερώτηση: Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:

 • 1) Στο σύστημα πεδήσεως.
  2) Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
  3) Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.