Ερώτηση: Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:

 • 1) Στις πλευρές του πέλματος.
  2) Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
  3) Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού φορτηγού, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 11.500 kg.
  2) 12.000 kg.
  3) 13.000 kg.

Ερώτηση: Στα φορτηγά αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές πρέπει να αναγράφονται:

 • 1) Το ύψος και το πλάτος του φορτηγού.
  2) Το μήκος και η απόσταση των αξόνων του φορτηγού.
  3) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το ωφέλιμο φορτίο και η έδρα του οχήματος.

Ερώτηση: Μετά τη ζεύξη (σύνδεση) ενός αρθρωτού φορτηγού οχήματος (ρυμουλκό με επικαθήμενο) πρέπει να κάνετε ελέγχους:

 • 1) Όχι, δεν χρειάζεται, αρκεί η ζεύξη (σύνδεση) να γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά ενεργειών.
  2) Ναι, κυρίως στη σύνδεση, στην ασφάλιση της αρθρώσεως πλάκας - πίρου και στη λειτουργικότητα του συστήματος πεδήσεως και του ηλεκτρικού κυκλώματος του επικαθημένου.

Ερώτηση: Αρθρωτό όχημα είναι:

 • 1) Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
  2) Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
  3) Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
  2) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
  3) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση: Κινείσθε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση:


 • 1) Οδηγείτε στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος λωρίδες.
  2) Οδηγείτε σε οποιαδήποτε λωρίδα λόγω της πυκνής κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:

 • 1) Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
  2) Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
  3) Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.

Ερώτηση: Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:

 • 1) Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.
  2) Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.
  3) Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός αρθρωτού οχήματος αποτελούμενο από διαξονικό ρυμουλκό και τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 40.000 kg.
  2) 38.000 kg.
  3) 44.000 kg.