Ερώτηση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικού τύπου αναφλεκτήρα στη μοτοσυκλέτα σας από αυτόν που προβλέπει ο κατασκευαστής της, τι μπορεί να συμβεί:

 • 1) Να μη λειτουργεί ο κινητήρας και να χαλάσει το σύστημα αναφλέξεως.
  2) Να υποστεί βλάβη ο κινητήρας.
  3) Να μη λειτουργεί το σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση: Δεν πρέπει να οδηγείτε πίσω και πολύ κοντά σε ένα φορτηγό διότι:

 • 1) Θα αναπνέετε τα καυσαέριά του.
  2) Το ρεύμα αέρα του φορτηγού θα σας ρίξει.
  3) Οι οδηγοί πίσω σας δεν θα μπορούν να σας δουν.
  4) Μειώνεται η ορατότητά σας εμπρός.

Ερώτηση: Κατά τη συνηθισμένη οδήγηση στο δρόμο πρέπει να βρίσκεσθε:

 • 1) 30 cm μακριά από το πεζοδρόμιο.
  2) Στο κέντρο της λωρίδας σας και λίγο δεξιά.
  3) Στο δεξί της λωρίδας σας.
  4) Κοντά στο κέντρο του δρόμου.

Ερώτηση: Οι αποσβεστήρες κραδασμών της μοτοσυκλέτας σας παρουσιάζουν διαρροή λαδιού. Τι κάνετε:

 • 1) Προσέχετε να μη φθάσει το λάδι στα φρένα ή στους τροχούς.
  2) Αφενός μεν προσέχετε να μην φθάσει το λάδι στα φρένα ή στους τροχούς και αφετέρου επισκευάζετε αμέσως τη διαρροή γιατί αλλάζει η συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.
  3) Δεν ανησυχείτε άμεσα, γιατί περιέχουν αρκετό λάδι και απαιτείται αρκετός χρόνος για να φθαρούν από έλλειψη λαδιού.

Ερώτηση: Γιατί ο δικυκλιστής, ακόμα και την ημέρα, πρέπει να οδηγεί με τα φώτα αναμμένα:

 • 1) Για να είναι καλύτερα ορατός.
  2) Για να βλέπει καλύτερα τα αντιθέτως ερχόμενα οχήματα.
  3) Για να βλέπει καλύτερα τα οχήματα που ακολουθεί.

Ερώτηση: Αν η ζελατίνα του κράνους σας είναι χαραγμένη άσχημα, τότε πρέπει:

 • 1) Να τη γυαλίσετε με ένα γυαλιστικό.
  2) Να την αντικαταστήσετε.
  3) Να την πλύνετε με σαπουνάδα.
  4) Να την καθαρίσετε με πετρέλαιο.

Ερώτηση: Το φως διασταυρώσεως του δικύκλου σας πρέπει να φωτίζει επαρκώς την οδό κατά την νύκτα με συνθήκες αίθριες:

 • 1) Τουλάχιστον 10 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.
  2) Τουλάχιστον 20 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.
  3) Τουλάχιστον 40 m μπροστά από τη μοτοσυκλέτα.

Ερώτηση: Οι μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:

 • 1) Δύο συστήματα τροχοπεδήσεως, που να επενεργούν και στους δύο τροχούς.
  2) Ένα σύστημα τροχοπεδήσεως που επενεργεί στους πίσω τροχούς.
  3) Ένα σύστημα τροχοπεδήσεως που επενεργεί στους μπροστινούς τροχούς.

Ερώτηση: Σε ένα σχηματισμό δικύκλων (ομαδική οδήγηση), ποιο δίκυκλο παίρνει την τελευταία θέση:

 • 1) Οποιοδήποτε δίκυκλο.
  2) Το δίκυκλο που πηγαίνει πιο αργά.
  3) Το δίκυκλο που μπορεί να αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα.

Ερώτηση: Μια βασική μετατροπή στο δίκυκλό σας:

 • 1) Δεν επηρεάζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας του δικύκλου.
  2) Είναι επικίνδυνη εφόσον γίνεται χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων προδιαγραφών του κατασκευαστή.
  3) Μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας.