Ερώτηση: Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

 • 1) Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
  2) Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
  3) Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
  3) Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση: Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:

 • 1) Κάθε 6 μήνες.
  2) Κάθε χρόνο.
  3) Κάθε δύο χρόνια.

Ερώτηση: Ο οξειδωτικός καταλύτης στα λεωφορεία:

 • 1) Διευκολύνει την εξαγωγή των καυσαερίων.
  2) Μειώνει τους ρύπους που εκπέμπονται από την εξάτμιση.
  3) Αυξάνει την ιπποδύναμη του κινητήρα.

Ερώτηση: Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:

 • 1) Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
  2) Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
  3) Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Ερώτηση: Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

 • 1) Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
  2) Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
  3) Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Ερώτηση: Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:

 • 1) 11 ώρες.
  2) 14 ώρες.
  3) 15 ώρες.

Ερώτηση: Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 24.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:

 • 1) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.
  2) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
  3) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.

Ερώτηση: Τα χαλασμένα αμορτισέρ προκαλούν:

 • 1) Μικρότερη πλευρική κλίση του οχήματος στις στροφές.
  2) Μη κανονική συμπεριφορά του οχήματος ειδικά στις στροφές.
  3) Μη κανονική λειτουργία του κινητήρα.