Ερώτηση: Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

 • 1) Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
  2) Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
  3) Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.

Ερώτηση: Πώς μπορείτε να περάσετε ασφαλέστερα ένα τμήμα δρόμου, που είναι ολισθηρό:

 • 1) Επιταχύνοντας το αυτοκίνητο.
  2) Κινούμενοι με μικρή ταχύτητα και αποφεύγοντας το φρενάρισμα.
  3) Φρενάροντας συνεχώς το αυτοκίνητο.

Ερώτηση: Στο ελαστικό 175/70 R 15 87T το μέγεθος 15 δηλώνει:

 • 1) Την εξωτερική διάμετρο του ελαστικού σε ίντσες.
  2) Τη διάμετρο της ζάντας σε ίντσες.
  3) Το ύψος του πέλματος του ελαστικού σε ίντσες.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:

 • 1) 11,5 m.
  2) 13,5 m.
  3) 12,5 m.

Ερώτηση: Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:

 • 1) Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.
  2) Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
  3) Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ελάχιστο ύψος υπερυψωμένου λεωφορείου πρέπει να υπερβαίνει:

 • 1) Τα 3 m.
  2) Τα 3,20 m.
  3) Τα 3,50 m.

Ερώτηση: Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:

 • 1) Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
  2) Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
  3) Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.

Ερώτηση: Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:

 • 1) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
  2) Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
  3) Ο οδηγός του οχήματος.

Ερώτηση: Ποιο το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 70 km/h.
  2) 80 km/h.
  3) 90 km/h.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.
  2) Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
  3) Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.