Ερώτηση: Γιατί δεν επιτρέπεται να κινείστε με σβησμένη τη μηχανή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν το όχημά μας είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα:

 • 1) Διότι το όχημα μένει ακυβέρνητο.
  2) Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως προκαλείτε γρήγορη φθορά στο συμπλέκτη.
  3) Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως υπάρχει κίνδυνος να μείνετε χωρίς φρένα.

Ερώτηση: Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο οδόστρωμα μειώνεται από:

 • 1) Την ύπαρξη λαδιού ή νερού στο οδόστρωμα.
  2) Τη χρήση μικρής σχέσεως μεταδόσεως στο κιβώτιο.
  3) Τη συχνή χρήση των φρένων.

Ερώτηση: Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

 • 1) Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
  2) Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
  3) Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.

Ερώτηση: Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:

 • 1) Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
  2) Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
  3) Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.

Ερώτηση: Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:

 • 1) Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.
  2) Για 10 ώρες.
  3) Για 15 ώρες.

Ερώτηση: Αν ένα αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο μεταφέρει όρθιους επιβάτες, ποιο είναι το ανώτερο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύσσει:

 • 1) 50 km/h.
  2) 60 km/h.
  3) 70 km/h.

Ερώτηση: Εάν αλλάξετε τον εξωτερικό χρωματισμό του οχήματός σας:

 • 1) Έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε στην Υπηρεσία που σας εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2) Δεν έχετε καμιά υποχρέωση, εφόσον γράψετε πάλι τις εξωτερικές ενδείξεις, που πρέπει να φέρει το όχημα.
  3) Η υποχρέωσή σας να το δηλώσετε εξαρτάται από το μέγιστο μικτό φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
  2) Τέλος αδιεξόδου.
  3) Τέλος αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
  2) Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
  3) Απαγορεύεται η διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

 • 1) Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
  2) Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
  3) Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.