Ερώτηση: Αν σε ένα οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζουν τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δύο λευκές συνεχείς γραμμές, επιτρέπεται η υπέρβασή τους:

 • 1) Όχι, σε καμιά περίπτωση.
  2) Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
  3) Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.

Ερώτηση: Τι πρέπει να έχουν τα ελαστικά του ίδιου άξονα:

 • 1) Να έχουν διαφορετική μορφή πέλματος, αλλά τον ίδιο βαθμό φθοράς.
  2) Να έχουν διαφορετικό βαθμό φθοράς, αρκεί να έχουν την ίδια μορφή πέλματος.
  3) Να έχουν την ίδια μορφή πέλματος και τον ίδιο βαθμό φθοράς.

Ερώτηση: Από απροσεξία περάσατε την έξοδο του αυτοκινητόδρομου από την οποία θέλατε να βγείτε. Πώς θα συμπεριφερθείτε:

 • 1) Θα συνεχίσετε την πορεία σας μέχρι την επόμενη έξοδο.
  2) Θα θέσετε σε λειτουργία τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ) και θα κάνετε όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Ερώτηση: Εάν κάποιος οδηγός που κινείται στο αντίθετο ρεύμα σας θαμπώνει διατηρώντας αναμμένα τα φώτα πορείας του:

 • 1) Ανάβετε και τα δικά σας φώτα πορείας.
  2) Επιβραδύνετε και οδηγείτε κοιτάζοντας προς τη δεξιά πλευρά.

Ερώτηση: Ποιες απαγορεύσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:


 • 1) Απαγόρευση κινήσεως σε παράλληλη σειρά.
  2) Απαγόρευση σταθμεύσεως.
  3) Απαγόρευση προσπεράσματος.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
  2) Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
  3) Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Ερώτηση: Οδηγείτε σε ένα δρόμο διπλής κατευθύνσεως με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Πώς συμπεριφέρεσθε όταν κάποιος σας προσπερνά:

 • 1) Οδηγείτε κατά το δυνατόν δεξιά στο δρόμο.
  2) Αυξάνετε την ταχύτητα.

Ερώτηση: Ποιος είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση κυκλοφορίας ενός οχήματος που έχει άδεια κυκλοφορίας:

 • 1) Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου.
  2) Η ασφαλιστική εταιρεία.
  3) Ο οδηγός.

Ερώτηση: Κανονικά, επιτρέπεται να προσπερνάτε μόνο από αριστερά. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις μπορείτε να προσπεράσετε από τα δεξιά:

 • 1) Σε στοίχους (σειρές) αργά κινουμένων αυτοκινήτων, όταν η κίνηση στη λωρίδα από τα αριστερά σας είναι αργή.
  2) Σε ένα δρόμο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα για να κατευθυνθείτε προς την Αθήνα:


 • 1) Να στρίψετε δεξιά.
  2) Να συνεχίσετε ευθεία.
  3) Να στρίψετε αριστερά.

Ερώτηση: Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι ο ποδομοχλός φρένων παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανό:

 • 1) Να έχετε διαρροή υγρών των φρένων ή η στάθμη υγρών των φρένων να είναι πολύ χαμηλή.
  2) Έχουν βραχεί οι επιφάνειες τριβής (τακάκια).
  3) Έχουν καταστραφεί οι επιφάνειες τριβής (τακάκια).

Ερώτηση: Σε ένα μεγάλο κατήφορο είναι προτιμότερο να:


 • 1) Οδηγείτε χωρίς ταχύτητα («νεκρά»).
  2) Κατεβάσετε σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων για να επωφεληθείτε από το «φρενάρισμα» του κινητήρα.
  3) Φρενάρετε συνεχώς.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:


 • 1) Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
  3) Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση: Εάν φοράτε φακούς επαφής πρέπει να έχετε επίσης στο όχημα ένα ζευγάρι γυαλιών διαθέσιμο κάθε στιγμή:

 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από πετρελαιοκίνητα οχήματα:

 • 1) Εξαρτάται από τον τύπο του υγρού για το ψυγείο
  2) Εξαφανίζεται εντελώς επιταχύνοντας
  3) Αυξάνεται εάν υπάρχει βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Τέλος οδού προτεραιότητας.
  2) Τέλος όλων των απαγορεύσεων
  3) Είσοδος σε τετράγωνη πλατεία.

Ερώτηση: Τι πρέπει να προσέχετε κατά τη διαδικασία του προσπεράσματος σχετικά με την πλευρική απόσταση:

 • 1) Να κρατάτε αρκετή πλευρική απόσταση από τους άλλους χρήστες της οδού, ιδιαίτερα τους πεζούς και τους δικυκλιστές.
  2) Η πλευρική απόσταση από τα δίκυκλα οχήματα να είναι μικρότερη από ό,τι στα αυτοκίνητα.

Ερώτηση: Σε ποια τμήματα της οδού δεν επιτρέπεται να εισέλθετε, εάν εξαιτίας κυκλοφοριακής συμφορήσεως θα έπρεπε να περιμένετε:

 • 1) Διασταυρώσεις δρόμων, σιδηροδρομικές διαβάσεις, διαβάσεις πεζών.
  2) Αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:


 • 1) Να παραχωρήσετε προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από δεξιά.
  2) Να κατευθυνθείτε αριστερά στη διασταύρωση προ του σήματος.

Ερώτηση: Με ποια σειρά προτεραιότητας επιτρέπεται η διέλευση της διασταυρώσεως αυτής:


 • 1) 1-2-3.
  2) 2-1-3.
  3) 3-2-1.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Διακλάδωση με κάθετη οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.
  2) Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
  3) Υποχρεωτική στροφή δεξιά.

Ερώτηση: Κινείσθε σε μία ευθεία με μεγάλη ταχύτητα. Ποιο μέρος του αυτοκινήτου χαμηλώνει αν το επιβραδύνετε απότομα:

 • 1) Κανένα.
  2) Το εμπρόσθιο μέρος.
  3) Το οπίσθιο μέρος.

Ερώτηση: Οδηγείτε με την 4η ταχύτητα, ο κινητήρας δυσκολεύεται (σκορτσάρει) και κινδυνεύει να σταματήσει εντελώς τότε:

 • 1) Περνάτε στην 3η ταχύτητα.
  2) Περνάτε στην 5η ταχύτητα.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.
  2) Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.
  3) Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Ερώτηση: Στον αυτοκινητόδρομο, σε περίπτωση πυκνής ομίχλης:

 • 1) Ανάβετε τα φώτα διασταυρώσεως και οδηγείτε με ταχύτητα το πολύ 50 km/h.
  2) Ακολουθείτε όσο πιο κοντά τα κόκκινα φώτα μπροστά σας.
  3) Οδηγείτε ιππαστί στην οριογραμμή.

Ερώτηση: Σε περίπτωση δυνατής βροχής, ανάβετε:

 • 1) Τα πίσω φώτα ομίχλης.
  2) Τα φώτα διασταυρώσεως και τα εμπρός φώτα ομίχλης.
  3) Τα φώτα θέσεως μόνο.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Τηλέφωνο.
  2) Αναψυκτήριο.
  3) Νοσοκομείο.

Ερώτηση: Για να εισέλθετε σε μια κανονική λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου:


 • 1) Επιταχύνετε, κοιτάζετε στον εξωτερικό καθρέπτη, αλλάζετε λωρίδα.
  2) Κοιτάζετε στον εξωτερικό καθρέπτη, επιταχύνετε, αλλάζετε λωρίδα.
  3) Επιταχύνετε, εισέρχεσθε προοδευτικά, αλλάζετε λωρίδα.

Ερώτηση: Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:


 • 1) Προσπερνάτε τα προπορευόμενα οχήματα.
  2) Δεν προσπερνάτε σε καμμία περίπτωση.
  3) Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.

Ερώτηση: Στρίβετε από έναν καλά φωτισμένο δρόμο σε έναν άλλο που δεν φωτίζεται. Τι πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να προσέξετε:

 • 1) Τα μάτια προσαρμόζονται άμεσα στις διαφοροποιημένες καταστάσεις φωτισμού.
  2) Εμπόδια επάνω στις άκρες του οδοστρώματος αναγνωρίζονται ευκολότερα από ό,τι προηγουμένως.
  3) Η ταχύτητα πρέπει να προσαρμοσθεί στις διαφοροποιημένες καταστάσεις ορατότητας.